Aktuality

3. 2. 2021   V Lidových novinách také o Pražské scéně

Dávnější výrok z října 2013, sloužící poté jako propagační slogan v záhlaví tohoto nakladatelského webu, bohužel získal v již uplynulých 11 měsících na hořké platnosti, jak patrno i z rozhovoru nakladatele s Janou Machalickou pro Lidové noviny.
Izolace lidského individua a přikování jedince k displeji jsou tíživé především pro lidi divadla, které není než setkáním živých lidí – herce a diváka. V celostránkovém textu se lze dočíst o proměně civilizace v důsledku kulturně netečné globalizace i o pocitu, že právě nyní nadešla chvíle pro nové a odolné myšlenky – filozofů, spisovatelů a také dramatiků.

2. 11. 2020   Cena Divadelních novin již počtvrté pro Pražskou scénu

Cenu Divadelních novin za publikační počin roku, jediné oborové ocenění divadelní literatury u nás, již počtvrté získalo nakladatelství Pražská scéna. Poprvé to bylo v roce 2014 za reprezentativní příspěvek k poznání českého divadla 80. let Divadelní osmdesátky a Studio Beseda (tým autorů vedl Miloslav Klíma a kniha byla obohacena fotografiemi Josefa Ptáčka), podruhé v roce 2016 za fotografie Zdeňka Merty v knize Divadelní pouť 1985–1989, potřetí se stal oceněným autor Bohuslav Blažek za soubor statí Divadlo v proměně civilizace. Nyní z několika nominací zvítězila antologie Scéna 1980–1989, výběr z textů více jak 70 divadelních a filmových kritiků, teoretiků a publicistů, kteří své názory neváhali oficiálně zveřejňovat i hluboko před listopadem 1989.

11. 3. 2020   Začíná pád kultury do propasti

V novinách toho dne jsme se dočetli, že „z Česka dočasně mizí kultura… Kvůli šířící se nakáze koronavirem sáhla česká vláda po jedněch z nejtvrdších opatření v celé EU“. Do odvolání končí divadla, koncerty, kulturní akce, zavírají se knihkupectví, muzea, galerie, omezuje se pohyb osob, je paralyzován nakladatelský provoz i knižní distribuce. Řetězí se ekonomické problémy. Nikdo tehdy netuší, že pád kultury do propasti bude pokračovat až do konce roku, dokonce i v roce 2021. Důsledky abnormální pandemické situace doléhají i na nakladatelství Pražská scéna. Několik rozpracovaných edičních projektů je nutno přerušit a odsunout na další rok. Dotáhnout se podařilo vydání novinky Jana Vedrala Lámání Prosperovy hůlky s podtitulem K praktické dramaturgii.

13. 11. 2019   SCÉNA 1980–1989 v Divadle Viola

Na padesát divadelních a filmových kritiků, autorů antologie SCÉNA 1980–1989, a jejich přátel se „v předvečer“ 30. výročí 17. listopadu 1989, kdy končí téma knihy, sešlo v Divadle Viola. Vladimír Just a Jan Kolář připomenuli fenomén, aktivizující kulturní frontu 80. let, s osobitou poezií ze stránek Scény „vystoupili“ Jan Burian a Lumír Tuček (když ve Viole, tak jeho Inža kouří klejky v interpretaci à la Radovan Lukavský) a zcela spontánně zaveršovali také výtvarníci Aleš Lamr a Jiří Slíva.

Čtrnáctideník Scéna pak v letech 1990–1992 převzalo Nakladatelství a vydavatelství Scéna a po jejich zániku pokračuje ve službě českému divadlu již přes čtvrtstoletí one-man-press Pražská scéna.

Z uvítání knihy ve Viole
Z uvítání knihy ve Viole: zleva Allen Ginsberg (signatura na stěně) a autoři Scény Jan Foll, Vladimír Just, Jan Kolář a Jan Dvořák; Miloš Petana, Jan Dvořák a grafik Milan Jaroš z redakce čtrnáctideníku Scéna; Jan Rejžek v přítomnosti Lumíra Tučka, Vladimíra Hulce, Michala Cabana a Jana Lukeše (sedící dole) přebírá autorský výtisk od editora; Aleš Lamr – autor výrazných výtvarných titulů Scény, který svolil k využití jednoho z motivů na obálce knihy (snímky: Josef Ptáček)