Služby

Nakladatelství divadelní literatury Pražská scéna nabízí službu kompletní realizace knižního titulu, takříkajíc „na klíč“, koprodukce a další formy spolupráce. Přirozeně, že publikaci si dnes může vydat takřka kdokoliv, avšak – když pomineme specifické odborné předpoklady autorské, rešeršní, redakční, recenzní i jiné – pravděpodobně se bude jednat o publikaci již předem odsouzenou k bludné pouti mimo odborný kontext širšího nakladatelského repertoáru a mimo zavedené distribuční a propagační cesty, která nevzbudí žádnou pozornost, nevyvolá publicitu, ani zájem čtenářů a nepřinese žádné tržby (tak jako tomu bývá v řadě existujících případů – například u většiny výročních tisků divadel apod.). Aby se předešlo bezprizornosti ojedinělé publikace, zpravidla vydávané subjektem s jiným předmětem činnosti než je činnost nakladatelská, nabízí Pražská scéna tuto kompletní (nebo jen vyspecifikovanou) službu, při obsahové relevanci včetně případného začlenění do hlavního katalogu nakladatelství a vstupu do nejnáročnějšího teatrologického kontextu.