Knihovna Pražské scény

K vydávání divadelní literatury se v nakladatelství Pražská scéna postupně přidružila prezentace vlastní odborné knihovny nakladatelství. Pražská scéna nabízí oboru i širší veřejnosti nové odborné a kulturní služby, své knižní a archívní fondy k expozičním, prezentačním, publikačním (reprodukčním), expertním a jiným speciálním účelům. Součástí Knihovny Pražské scény je také bohatý divadelní archív a dokumentace.

Geneze vzniku rozsáhlé knihovny spadá do studijních let zakladatele nakladatelství na přelomu 60. a 70. let 20. století, přičemž antikvární zdroje zmohutněly zejména po listopadu 1989 – jednak rozšířením tohoto trhu, jednak v nových knižních aukcích při šťastné okolnosti restitučních procesů apod. Výsledkem mnohaleté a nekončící akviziční činnosti i zmíněných příznivých okolností je realizace konceptu Knihovny Pražské scény, strukturovaného souboru publikací vesměs v intaktním, autentickém stavu (zpravidla v prvním vydání), s původními obálkami a přebaly, bez nevábných a znehodnocujících převazeb či znetvoření institucionálními razítky a inventarizačními údaji. Nejzávažnější tituly se navíc již zpravidla nacházejí v expoziční adjustaci, jak potvrzuje například expozice české loutkářské literatury v Muzeu marionet u sv. Jošta v Českém Krumlově (Latrán 6) nebo v pražské pobočce muzea v Říši loutek (Praha 1, Žatecká 1). Fondů Knihovny Pražské scény již například využili kurátoři výstav Kamil Lhoták a knihy v muzeu v Kostelci nad Černými lesy, v galerii Vltavín a na Světě knihy 2015. Fondy už posloužily např. revue Taneční zóna, v níž v č. 3/2014 pod názvem Cirkus a knihy byla publikována česká literatura k tématu cirkusu.

Základní nabízené soubory

Staré tisky – bohemika
Moderna a avantgarda – zejména česká meziválečná divadelní avantgarda
Česká teatrologie od počátku po dnešek – první vydání a veškerá zásadní díla z historie české divadelní literatury
Česká knižní kultura 50. a 60. let dvacátého století
Knižní dílo Kamila Lhotáka, Zdeňka Sklenáře, Zdenka Seydla ad.
Exilová knižní produkce 70. a 80. let dvacátého století
Česká postmoderna (generace Pražské pětky a skupiny Tvrdohlaví)
Česká loutkářská literatura a starší dětská kniha