„Kéž je a vydrží!“ – vítá Ivan Vyskočil rozjezd almanachu Komik, bilanci současné domácí komediální tvorby. Úvaha Jana Czecha K opomíjeným hlediskům humoru a komična předchází několika tematickým blokům: první je věnován Tomáši Hanákovi (rozhovor s ním a jeho písňové texty a scénky, vč. Hřmění aneb Katovny divadla Sklep), pod názvem Hýlův pozdní debut je představen básník, zasloužilý umělec Mirko Hýl (známý z interpretace Jiřího Lábuse), „životní etudy k domácímu studiu“ Karel a Máňa live nabízí Lumír Tuček, pokračují scénky divadla Sklep, texty Jiřího Macháčka, Roberta Nebřenského (parodie Dolejte řediteli!) nebo Čtení na dobrou noc od Ondřeje Trojana, poezie Milana Šteindlera ad.
Petr Vydra vedle vlastních textů představuje i Trapný večer Dejvického divadla a rozmlouvá s Jiřím Weinbergerem o non-sensové poezii a kabaretu, v oddíle „Dada“ je publikována dosud neznámá parodická báseň E. F. Buriana Abeceda, představuje se Kabinet vědeckého dadaismu J. Daňka a B. Rozbořila, na publikační scénu vstupuje Adam Halaš – „šílený moderátor“ Festiválku Jsem spokojenej, Pavel Taussig píše o drastickém komikovi Ferenci Futuristovi a nechybí vizitka spolku Puchmajer (Vladimír Mikulka a Martin J. Švejda).

Komik 1

Almanach kultu komiky s úvodem prof. Ivana Vyskočila