Aktuality

7. 12. 2014   Pražská scéna na Jatkách 78 – na „knižním jarmarku“ malých nakladatelů KNIHEX

Po opakovaném působení Pražské scény vlastním stánkem na knižním veletrhu Svět knihy, nebo po zastoupení v kolektivních expozičních souborech nakladatelské produkce České republiky na knižních veletrzích ve Frankfurtu a Lipsku (a jednou dokonce i v Jeruzalémě) se nakladatelství Pražská scéna od roku 2014 vydává se svým repertoárem příležitostně také za návštěvníky „knižního jarmarku“ malých nakladatelů KNIHEX – poprvé v zimním „vydání“ (7. 12. 2014) na nové pražské kulturní adrese Jatka 78 v Holešovicích. Právě zde byla prezentována novinka Šťastná generace – režiséři z alterny, sestavená Martou Ljubkovou a představující dosavadní divadelní dílo Jiřího Adámka, Jiřího Havelky, Petry Tejnorové, Martina Kukučky a Lukáše Trpišovského (SKUTR), jakož i principála La Putyky Rosti Nováka (jehož vidíme na snímku s editorem knihy před stánkem Pražské scény).

Principál La Putyky Rosťa Novák

16. 10. 2014   Cena Divadelních novin knize Divadelní osmdesátky a Studio Beseda

Po nedávném vyslovení Pocty festivalu …příští vlna / next wave… za publikační čin roku 2013, „za soustavné publikační mapování české nezávislé scény v nakladatelství Pražská scéna“, se Pražské scéně dostalo dalšího ocenění, a to v nové kategorii Cen Divadelních novin – za publikační počin v oblasti divadla. Za sezonu 2013–2014 byli oceněni Miloslav Klíma a fotograf Josef Ptáček za publikaci Divadelní osmdesátky a Studio Beseda.

Obálku a grafickou úpravu navrhl Filip Blažek ze studia Designiq.

2. 9. 2014   Knižní scéna – nový ediční program nakladatelství

Toho dne se objevil titul Edice Divadlo 1961–1970 (vydaný ve spolupráci s Archivem výtvarného umění a grafickým studiem Carton Clan) a tak byl v rámci Pražské scény zahájen nový nakladatelský program Knižní scéna. V polovině prosince 2014 byla zahájena distribuce dalšího titulu tohoto programu – Kamil Lhoták a kniha (ve spolupráci s nakladatelstvím Vltavín) – a konečně 17. 4. 2015 byla připravena publikace František Dvořák a kniha, bilance 154 publikací jmenovaného na počest jeho pětadevadesátin.
Nakladatelský slogan Pražské scény Divadlo mizí, kniha zůstává… tak přináší nově další praktické vyústění. Kniha sama se stává předmětem edičního zájmu. Také s ohledem na poměrně dramatické okolnosti vývoje knihy, za probíhající revoluce ve fixaci a sdělování obsahů, písemných i obrazových souborů. Po více jak 500 letech kniha prodělává nevídanou a neočekávanou proměnu, svými obsahy přestupuje do neuchopitelné digitální podoby, před očima se mění i statut knihy a její funkce. Kniha, máme-li na mysli knihu intenčně, koncepčně, myšlenkově, graficky i řemeslně dobře obhospodařenou, povyšuje. Stává se artefaktem, jedním z nejcennějších dokumentů té které doby a též jejím vizuálem; knižní celistvost je komplexním otiskem doby, zásadním materiálem pro nejširší kulturologická studia a kulturologické poznání. Kniha získává nové funkce: historického pramene, sběratelskou, expoziční, komemorace (připomínání si), reminiscenční (někdy až v terapeutických polohách = biblioterapie), ekonomicky zhodnotitelné komodity a jistě i další. Kniha je součástí kultury paměti, přehledným a uchopitelným kulturním statkem, kulturním dědictvím i kulturním kapitálem.