Veliká reprezentativní kniha o vzniku a činnosti Studia Beseda v kontextu českého divadla 80. let. V Hradci Králové se v letech 1980–1983 setkali tři významní divadelní režiséři (Jan Grossman – Miroslav Krobot – Josef Krofta) a výsledkem byl projekt studiové scény, která v té době hostila i pracovní setkání dalších spřízněných studiových divadel (Husa na provázku, HaDivadlo, Činoherní studio, Studio Ypsilon ad.). Právě zde byl zahájen proces mírné agrese a podvratné umělecké činnosti, který přispěl k tomu, že právě divadelníci této generace byli v listopadu 1989 nejlépe připraveni a dobře zorganizováni.
Knihu provází 141 černobílých fotografií divadelního fotografa Josefa Ptáčka, adjustovaných v elegantní grafické úpravě knižního grafika Filipa Blažka (studio Designiq). Texty – vedle sestavovatele svazku Miloslava Klímy – přispěli Miroslav Petříček, Věra Ptáčková, Marie Boková, Jan Císař, Jan Dvořák, Miroslav Krobot, Josef Krofta, Jaroslav Malina, Petr Matásek a Bohumil Nekolný.
Hlavní autor svazku Miloslav Klíma a fotograf Josef Ptáček za tuto knihu získali Cenu Divadelních novin za publikační počin v oblasti divadla za sezonu 2013–2014. Vydáno ve spolupráci s Výzkumným pracovištěm KALD DAMU v Praze.

Miloslav Klíma a kol.

Divadelní osmdesátky a Studio Beseda

Fotografie: Josef Ptáček