Bazar / Second Hand

Bazar – jako služba typu „second hand“ nabízí již vyprodané titulu nakladatelství Pražská scéna z antikvárně-aukčních zdrojů, jakož i duplikáty divadelní literatury z fondu Knihovny Pražské scény.
Dohoda v aktuálních relacích na e-mailové adrese: p.scena@seznam.cz.

Současná nabídka:

A–Z PRAGUE CULTURE GUIDE
CIHLÁŘ Ondřej: Nový cirkus
CZECH Jan: Znění ticha
DVOŘÁK František: Divadlo a já
DVOŘÁK Jan: Kreativní management pro divadlo aneb O divadle jinak
GALLEROVÁ Vlasta – MACHALICKÝ Jiří - PTÁČKOVÁ Věra: Jaroslav Malina
HYVNAR Jan: Herec v moderním divadle
JOSEF KROFTA – BABYLONSKÁ VĚŽ
MAKONJ Karеl: Od loutky k objektu
MIKEŠ Vladimír: Proč hrát / K divadelní antropologii
OPERA FURORE – OPERA MOZART
PŘÁDNÁ Stanislava – ŠKAPOVÁ Zdena – CIESLAR Jiří: Démanty všednosti / Český a slovenský film 60. let
SMOLÁKOVÁ Vlasta – TOBIÁŠ Egon: Fenomén Lébl (I. díl)
VÁCLAVOVÁ Denisa – ŽIŽKA Tomáš: Site specific
VÁVRA David a kol.: SKLEP 1971–1999
VÁVRA David – HRBEK David: Šumný Vávra