Cena Divadelních novin pro Bohuslava Blažka

Cenu Divadelních novin za publikační počin v oblasti divadla získal ze 14 nominací redakce DN a navíc i několika dalších individuálních tipů od členů poroty ohlasný soubor statí Divadlo v proměně civilizace od radikálního a všestranného myslitele Bohuslava Blažka (1942–2004), který divadlo nahlíží nejen kriticky, ale především v novém vektoru světa trvale rostoucí neurčitosti. Ocenění v podzemním Divadle X10 na pražské Národní třídě převzala jeho žena Jiřina Olmrová, spoluautorka řady textů, podílející se na sestavení knižního výboru.
Tímto oborovým oceněním zároveň bodovala i Pražská scéna a to již potřetí – poprvé to bylo v roce 2014 za reprezentativní příspěvek k poznání českého divadla 80. let Divadelní osmdesátky a Studio Beseda (týmu autorů, vedeného Miloslavem Klímou, a s fotografiemi Josefa Ptáčka) a podruhé v roce 2016 za fotografie Zdeňka Merty v knize Divadelní pouť 1985–1989.

Ceny Divadelních novin
Jiřina Olmrová na jevišti Divadla X10 přebírá Cenu Divadelních novin za Bohuslava Blažka, autora souboru statí Divadlo v proměně civilizace. Foto Petr Kněžek