Divadlo v proměně civilizace

„Byl B. B. objevitelem nových cest nazíraní na divadlo a kulturu vůbec? Byl současně provokatérem a solitérem? Byl obojím. V dávných šedesátých letech americký literární kritik John Barry napsal, že spisovatel musí zajít hodně daleko, aby lidé došli dost daleko. Tato maxima, myslím, platí nejen v literatuře. Platí i v divadle, ve filmu, ve výtvarném umění a jistě i v uměnovědě.“
Z recenze Jana Koláře, Divadelní noviny, únor 2019

Soubor statí o divadle od známého radikálního a všestranného myslitele – sociologa, ekologa, psychologa, dramaturga a pedagoga Bohuslava Blažka (1942–2004). Autor divadlo nahlíží nejen kriticky, ale i ve vektorech světa trvale rostoucí neurčitosti. Publikaci sestavili Jan Dvořák, Jiřina Olmrová a Filip Blažek a byla vydána ve spolupráci s Výzkumným pracovištěm Katedry alternativního a loutkového divadla DAMU / NAMU v Praze.

Bohuslav Blažek

Divadlo v proměně civilizace