13. svazek ediční řady Režie, která se stala jakousi galerií současné české divadelní režie, je poprvé zaměřen nikoliv na profil jediné osobnosti, ale tentokráte na historický okamžik, kdy na jednom místě (Hradec Králové) dochází k unikátnímu tvůrčímu setkání: střetávají se hned 3 režisérské osobnosti (Jan Grossman, Miroslav Krobot a Josef Krofta), kdy se v určitou chvílí (1980–1984) rodí něco nového (Studio Beseda) a otevírá se celá nová etapa ve vývoji českého divadla – 80. léta – a začíná přímá cesta k listopadu 1989, na němž právě divadelníci měli tak významný podíl.
Poprvé u nás se knižně obrací pozornost k unikátní osobnosti Miroslava Krobota, posléze úspěšného uměleckého leadera Dejvického divadla a především filmového, divadelního i televizního herce (ale také svébytného autora a neokázalého pedagoga), kterého v publikaci zastihujeme na startu: „jen“ jako začínajícího režiséra v Hradci Králové let 1980–1984. Publikace byla připravena ve spolupráci s Výzkumným pracovištěm KALD DAMU v Praze

Miloslav Klíma a kol.

Studio Beseda – setkání režisérů

Jan Grossman / Miroslav Krobot / Josef Krofta