Vůbec první rozsáhlá monografie o divadelním kostýmu v českých zemích s hlavní studií Věry Ptáčkové, autorky legendární knihy Česká scénografie XX. století, vydané v roce 1982 v Odeonu – tehdy v jedinečné grafické úpravě Libora Fáry. K této proslulé knize vytváří toto panorama divadelního kostýmu pandán a to jak volbou hlavní autorky, tak i formátem a rozsahem; navíc Fárovu osnovu slavného odeonského vydání ctil i nynější knižní grafik Filip Blažek ze studia Designiq a to při aplikaci aktuálních typografických zásad.
Příběh divadelního kostýmu je naší nejvýznamnější znalkyní scénografie Věrou Ptáčkovou dovyprávěný až do roku 1989, dále navazují dva pohledy: na současný kostým od Barbory Příhodové a do dílny naší nejvýznamnější kostýmní výtvarnice Simony Rybákové. Editorem a autorem předmluvy a soupisů je Jan Dvořák. Dvojjazyčná česko-anglická publikace byla vydána ve spolupráci s Institutem umění – Divadelním ústavem, ČOSDAT (Českou organizací scénografů, divadelních architektů a techniků) a Czech OISTAT Centre.

Věra Ptáčková, Barbora Příhodová, Simona Rybáková

Český divadelní kostým / Czech Theatre Costume