V Lidových novinách také o Pražské scéně

Dávnější výrok z října 2013, sloužící poté jako propagační slogan v záhlaví tohoto nakladatelského webu, bohužel získal v již uplynulých 11 měsících na hořké platnosti, jak patrno i z rozhovoru nakladatele s Janou Machalickou pro Lidové noviny.
Izolace lidského individua a přikování jedince k displeji jsou tíživé především pro lidi divadla, které není než setkáním živých lidí – herce a diváka. V celostránkovém textu se lze dočíst o proměně civilizace v důsledku kulturně netečné globalizace i o pocitu, že právě nyní nadešla chvíle pro nové a odolné myšlenky – filozofů, spisovatelů a také dramatiků.