SCÉNA 1980–1989 v Divadle Viola

Na padesát divadelních a filmových kritiků, autorů antologie SCÉNA 1980–1989, a jejich přátel se „v předvečer“ 30. výročí 17. listopadu 1989, kdy končí téma knihy, sešlo v Divadle Viola. Vladimír Just a Jan Kolář připomenuli fenomén, aktivizující kulturní frontu 80. let, s osobitou poezií ze stránek Scény „vystoupili“ Jan Burian a Lumír Tuček (když ve Viole, tak jeho Inža kouří klejky v interpretaci à la Radovan Lukavský) a zcela spontánně zaveršovali také výtvarníci Aleš Lamr a Jiří Slíva.

Čtrnáctideník Scéna pak v letech 1990–1992 převzalo Nakladatelství a vydavatelství Scéna a po jejich zániku pokračuje ve službě českému divadlu již přes čtvrtstoletí one-man-press Pražská scéna.

Z uvítání knihy ve Viole
Z uvítání knihy ve Viole: zleva Allen Ginsberg (signatura na stěně) a autoři Scény Jan Foll, Vladimír Just, Jan Kolář a Jan Dvořák; Miloš Petana, Jan Dvořák a grafik Milan Jaroš z redakce čtrnáctideníku Scéna; Jan Rejžek v přítomnosti Lumíra Tučka, Vladimíra Hulce, Michala Cabana a Jana Lukeše (sedící dole) přebírá autorský výtisk od editora; Aleš Lamr – autor výrazných výtvarných titulů Scény, který svolil k využití jednoho z motivů na obálce knihy (snímky: Josef Ptáček)