Před 30 lety vyšla první publikace nakladatelství Pražská scéna

Je to na den přesně 30 let, co byla zahájena distribuce titulu Josef Krofta – Babylónská věž, trojjazyčné monografie klasika moderního českého loutkového divadla u příležitosti premiéry jeho stejnojmenného mezinárodního projektu. Na tomto koprodukčním svazku se poprvé objevilo označení Pražská scéna.
Rozjezd v roce 1993 není než dokladem euforie a dychtivosti „devadesátek“ a zdá se neuvěřitelným, že živnost vydržela a pod hlavičkou Pražské scény mohlo pro nejúspornější režim typu one-man-press vyjít během uplynulých tří dekád 110 titulů, převážně literatury o divadle, a to v celkovém nákladu 113 000 svazků.
Specializace na divadlo i o adjektivum rozšířený název nakladatelství odkazovaly na čtrnáctideník Scéna 80. let, kulturní periodikum, ostatně připomenuté nedávno samostatným svazkem Scéna 1980–1989.
Bude možná překvapením pro historiky divadla, že právě v realizovaném programu Pražské scény naleznou vůbec první knižní publikace v češtině o alternativním divadle (1996; 2000), o novém cirkusu (2006), o projektech site specific (2008), o udržitelném divadle (2014), o imerzivním divadle (2015), o Divadelní pouti 1985–1989 (2015), o managementu divadla (2004; 2005), dále o všech souborech Pražské pětky (Sklep, Křeč, Vpřed, Mimoza a Kolotoč), samostatně navíc svazky o osobnostech tohoto uměleckého hnutí (D. Vávra, J. Róna, T. Vorel), o průkopnících naší divadelní postmoderny (Opera Furore/Opera Mozart, P. Lébl, J. A. Pitínský, V. Morávek, J. Nebeský) a spolu s nimi – v již patnáctisvazkové edici Režie – i profily režisérských hvězd proudu studiového divadla (J. Schmid, I. Rajmont, E. Tálská, K. Kříž, K. Makonj, J. Krofta, Studio Beseda) nebo zásluhou týmu kolem Marty Ljubkové již před 10 lety první knižní portrét o „šťastné generaci“ (J. Adámek, J. Havelka, P. Tejnorová, SKUTR a R. Novák). Nemluvě o ediční řadě Teatrologie s nedávno vydanými a stále vyhledávanějšími texty od B. Nusky, M. Klímy, V. Mikeše, J. Vinaře, B. Blažka a J. Vedrala (úplný soupis všech vydaných titulů s anotacemi lze nalézt na tomto webu v KATALOGU KNIH).
Připomínka třicetiletí v sobě obsahuje i poděkování věrným souputníkům: tiskárně Serifa, knižnímu grafikovi Filipu Blažkovi ze studia Designiq a Evě Svobodové, spolupracující při distribuci.

Knihy Pražské scény
Z dob začátků před 30 lety – obálky nejstarších titulů nakladatelství Pražská scéna