První publikace u nás o ekologických aspektech, šetrnosti a soběstačnosti, ohleduplnosti a únosnosti, neplýtvavosti a obnovitelnosti, nových příznacích umělecké tvorby. Mladá autorka nás průkopnicky a objevně seznamuje s novými atributy umění a zejména divadla, které mají též nezanedbatelnou morální dimenzi – ekologickou mravnost.
„Průkopnická kniha Udržitelné divadlo Michaely Rýgrové přichází ve správnou chvíli“ čteme v neobvykle rozsáhlé – celostránkové – recenzi kulturních novin A2 (č. 13/2015), končící konstatováním, že „kniha zafunguje jako velmi základní seznámení se zeleným divadlem pro ty, kdo se s tímto progresivním fenoménem zatím vůbec nesetkali“. Poprvé u nás je v této publikaci mj. také podrobně reflektována neortodoxní umělecká akce Burning Man v nevadské poušti, pro jejíž další ročníky se M. Rýgrová stala nejrespektovanější autoritou z naší republiky.

Michaela Rýgrová

Udržitelné divadlo

Ekologie, šetrnost a soběstačnost jako nové příznaky umělecké tvorby