Kunsthistorik profesor František Dvořák nabízí výklad uměleckých slohů u nás – od začátků výtvarného umění, přes románské umění, gotiku, renesanci až po architekturu, sochařství a malířství baroka. Autor začínal jako asistent prof. V. V. Štecha na AVU v Praze a dějiny umění přednášel na FAMU (v 60. letech zejména celé generaci nové české filmové vlny), později také na SUPŠ v Praze-Žižkově, na FF UP v Olomouci a FF UK v Praze. Do povědomí širší veřejnosti se zapsal i jako průvodce několika televizních cyklů: např. o historii Karlova mostu, Královské cesty nebo o umělecké výzdobě Národního divadla a také jako neúnavný osobní průvodce v městech umění – v Paříži, Benátkách, Vídni ad. – a to ještě ve svých 90 letech! – o čemž svědčí i snímky na obálce této publikace.
Upravená a aktualizovaná edice z již nedostupných malonákladových skript je již 4. vydáním populárního, svižného a srozumitelného přehledu, navíc nyní i s fotodokumentací příkladů všech prezentovaných slohů.

František Dvořák

Stručný přehled vývoje uměleckých slohů v českých zemích