Náš přední divadelní kritik a kurátor festivalu …příští vlna/next wave… hovoří s divadelníky a umělci, kteří se neváhali vrhnout do životní a umělecké propasti, zároveň je to nepřímo i příběh zpovídajícího s vlastní volbou nevděčné divadelněkritické řehole. Celek je členěn do kapitol: První rozhovor (Nina Vangeli), Předchůdci (Ljuba Hermanová, Leoš Suchařípa a profesor Ivan Vyskočil), Husa na provázku (Iva Bittová, Monika Maláčová, Dáša Veškrnová, Miroslav Donutil, Vladimír Hauser, Vladimír Javorský, Jiří Pecha, Peter Scherhaufer a Pavel Zatloukal), HaDivadlo (Břetislav Rychlík a Ján Sedal), Pražská pětka (Eva Holubová a Lumír Tuček), Příští generace / Next Generation (Martin Myšička, Zuzana Stivínová, Halka Třešňáková a Magdalena Sidonová) a Performeři (Vladimír Kokolia, Vladimír Franz, Petr Nikl, Jiří Sozanský, Petr Váša a Mirek Vodrážka).
Viktor Šlajchrt v Literárních novinách o napsal: „Kniha dokládá, že i tak zbanalizovaný žánr, k jakému náležejí herecká interview, lze rehabilitovat. Knihu lze přečíst jako souvislý dialogizovaný esej o divadelnickém myšlení na samém konci tisíciletí.“ A v Salonu – literární příloze deníku Právo čteme: „Slibná ukázka, že v Česku žijí a tvoří osobnosti odolné vůči konzumismu a konformitě.“

Vladimír Hulec

Skoč do propasti!

Dialogy s démony českého divadla