První česká kniha na téma divadelních projektů typu site specific, navíc od nejrespektovanějších osobností této linie divadla a umění, s četnými praktickými zkušenostmi, které jsou v publikaci prezentovány. Je to vlastně i jakýsi manifest zakladatelské generace uměleckého fenoménu site specific u nás, k čemuž přispívá i originální grafické zpracování Markéty Kinterové, vytvářející z knihy ucelený výtvarně-obsahový artefakt.
Nacházíme se na průsečíku divadla a výtvarného umění, zčásti i architektury, hudby a dalších uměleckých druhů a fotograficky i faktograficky je zdokumentováno na dva tucty nejzásadnějších projektů. Vedle hlavních autorů – Denisy Václavové a Tomáše Žižky – se autorsky dále podílejí Petr Bergmann, Ondřej David, Jan Dvořák, Šárka Havlíčková, Vladimír Hulec, Krištof Kintera, Marianna Serranová, Miloš Šejn, Nina Vangeli a Miloš Vojtěchovský. Výklad pojmosloví, objasnění kořenů, inspiračních zdrojů a rekapitulaci historie doplňují mnohastránkové kalendárium (Data k tématu) a rozsáhlý výběr z literatury.

Denisa Václavová, Tomáš Žižka a kol.

Site specific