Druhý díl trilogie Rytmus, tvorba, divadlo pojednává o rytmologické problematice z hlediska symboloniky, disciplíny věnované studiu reflexe rytmu a z rytmu odvozených kvalit v lidské aktivitě. Po vstupním a zobecňujícím úvodním dílu, vydaném v roce 2013, je pokračování věnováno podobám rytmu v tvorbě. Rytmus jako stejně se střídající nebo opakující se kvalita realizovaná v čase, v ploše nebo v prostoru, je autorem považován za bazál veškeré lidské aktivity, včetně té tvůrčí. Knihu doplňuje slovníček termínů a bibliografie k tématu.

Bohumil Nuska

Rytmus, tvorba, divadlo – II. díl