První díl trilogie, věnované rytmu, reflexi rytmu v tvorbě, v umění a zejména v divadle (divadelnosti a dramatice), rytmu jako významnému fenoménu určujícího život člověka. Profesor Bohumil Nuska, náš současný originální filosof, estetik, historik umění a kultury, je znám od 60. let z okruhu časopisu Tvář a sborníku Podoby II. (uspořádaného V. Havlem). V té době byl také teoretikem a odborným konzultantem Studia Ypsilon v Liberci, spoluvytvářel poetiku souboru a přispěl k formování osobitého stylu tohoto divadla. Autor nepředkládá jen originální koncept, ale poutá nás k radosti z myšlení, kterou unikátní osobnost šíří ze svého podještědského tuskula.

Bohumil Nuska

Rytmus, tvorba, divadlo – I. díl