Boris Rösner a Viktor Preiss na obálce knihy zvou charakteristickým výjevem ze slavné inscenace Městských divadel pražských Amadeus k poznání osobnosti a díla režiséra Karla Kříže, divadelníka úspěšně profilujícího divadelní život zejména Liberce a Prahy. Příkladná režisérská monografie je dílem známé divadelní kritičky Jany Machalické. Součástí knihy je i řada dokumentů (mj. Projekt Labyrint – koncepce uměleckého centra z roku 1992), soupisy a bibliografie.
Magdalena Štulcová v Literárních novinách: „Kniha o Karlu Křížovi – režisérovi přesahuje své určení, je zároveň výpovědí o celé divadelní generaci druhé poloviny XX. století, je studií o dějinách českého divadla této doby.“

Jana Machalická

Režisér Karel Kříž