Po nedávné publikaci O dramaturgii od Miloslava Klímy přichází volně navazující oborově bilanční svazek – tentokráte k tématům divadelní antropologie. Autorem esejí je profesor Vladimír Mikeš (1927), známý a respektovaný překladatel, kritik, esejista, básník, spisovatel a pedagog. Součástí publikace je soubor dokumentace k nedlouhému působení Katedry divadelní antropologie na pražské DAMU (1999–2003), kterou profesor Mikeš založil a vedl, a dále i soupis literatury ke studiu divadelní antropologie. Vydáno ve spolupráci s Výzkumným pracovištěm KALD DAMU / NAMU v Praze.

Vladimír Mikeš

Proč hrát

K divadelní antropologii