Bohatě ilustrovaný svazek od předních pedagogů a vědeckých pracovníků Katedry alternativního a loutkového divadla DAMU k teorii a praxi činnosti divadelníků s mentálním znevýhodněním, mimořádně povzbudivý návod k tvůrčí aktivitě s příklady vhodných textů, s doporučením postupů a citlivými návody k integraci (včetně výběru z literatury k tomuto novému tématu divadla). Vydáno ve spolupráci s Výzkumným pracovištěm KALD DAMU / NAMU v Praze.

Vladimír Novák, Kateřina Šplíchalová Mocová

Problematika režie a dramaturgie ve specifické divadelní skupině