Encyklopedie 99 hesel z oblasti neoficiálního divadla a umění a zároveň i čítanka textů o aktuálních tendencích divadla. Poprvé se v české divadelní lexikografii objevují hesla Archa, Buchty a loutky, CED, Continuo, Dejvické divadlo, Děrevo, Divadelní pouť, Divadlo v pohybu, Dogtroep, Duncan Centre, Jumping Hamada, Kabinet múz, KALD DAMU, KDS Puchmajer, Mehedaha Petra Nikla, Nejhodnější medvídci, Opera Furore, Quašňák, Skleněná louka, Studio Dům, Studio pohybového divadla, Těatr Novogo Fronta, Vyžvejklá bambule atd.
Z recenzních ohlasů: „Snaha zaznamenat vedle již zavedených malých scén také aktivity málo známé i pravděpodobně zcela efemérní má význam nikoliv pouze pro okamžitou orientaci, ale též pro budoucí divadelní historii.“ (Barbara Mazáčová, Týden) – „Hodnota knihy je totiž aj v tom, že popri faktografických údajoch poskytuje i vízie budúcnosti divadla“. (Anna Grusková, SME) – „Velmi podnětná kniha, která jako vůbec první reflektuje současné dění mimo oficiální divadelní scény“. (Alex Švamberk, UNI – kulturní magazín) – „Zatím nejucelenější pokus o zmapování těžko zachytitelného fenoménu okrajového divadla po roce 1989“. (Vladimír Mikulka, Denní Telegraf) – „Taková kniha tu scházela a zaplať Dionýsos (či v tomto případě zaplať Marsyas?), že je na světě, tečka“. (Vladimír Just, Divadelní noviny)

Jan Dvořák, Vladimír Hulec

Příští vlna / Next Wave

Antologie alternativy, okraje a undergroundu v českém divadle 90. let