Poslední kniha profesora Františka Černého, doyena českých divadelních historiků, proslulého zejména obřími čtyřsvazkovými akademickými Dějinami českého divadla. Autor s velikým zaujetím a radostí stačil ještě před svým odchodem (12. 6. 2010) připravit k tisku svůj poslední rukopis: 56 medailonů nejpřednějších našich herců 20. století, sugestivně charakterizovaných nejen slovem znalce a věrného průvodce českého divadla, ale také unikátním ilustračním doprovodem, kterým není tradiční divadelní fotografie, ale karikatura a portrétní kresba. A to od celé plejády našich výtvarníků (F. Bidlo, A. Hoffmeister, F. Muzika, Z. Rykr, J. Šíma ad.). Tak čtení o hereckých velikánech od generace vojanovské až po ty nedávné a dnešní (Štěpánek, Haas, Kohout, Rašilov, Smolík, Scheinpflugová, Vojta, Pivec, Burian, Werich, Brodský, Medřická, Hrušínský, Lukavský, Kemr, Adamová, Chramostová, Skořepová, Tomášová, Tříska ad.) získává novou dimenzi a jistou nadčasovost. Chtělo by se říci: je to svědectví časů, kdy ještě herci uměli hrát a výtvarníci kreslit.
Knihu otevírá úvod Adolfa Scherla, který bilancuje dílo autora; v doslovu Karikatura a divadlo pak Věra Velemanová komentuje nevšední ilustrační doprovod knihy, který za svého života autor shromáždil a který se tak díky jemu stává součástí divadelněhistorické ikonografie.

František Černý

Portréty pražských herců slovem a karikaturou