Druhý svazek almanachu divadelní a umělecké alternativy, okraje a undergroundu je zároveň – za supervize Vladimíra Hulce – platformou nejmladší generace divadelních teoretiků, kritiků i divadelních organizátorů: do svazku přispěli Jana Bohutínská, Martina Černá, Jiří Dobeš, Adam Halaš, Kateřina Hipská, Oskar Hulec, Jan Jiřík, Lukáš Novotný, Martina Overstreet, Jan Nepomuk Piskač, Vladimír Škultéty, Tomáš Vokáč a Filip Jan Zvolský. Na zveřejněnou parodii televizního pořadu Katovna od divadla Sklep reaguje Vladimír Just.
Jan Roubal diskutuje s Janem Číhalem z ostravského Bílého divadla, Jana Pilátová zase s Vendulou Kodetovou a Martinem Učíkem. Jiří Jelínek tu má texty z divadla DNO, Ondřej Cihlář poprvé publikuje hry divadla Vosto5, Lucie Němečková píše o multikulturní Praze a zaujme i projekt na obnovu a využití zchátralé budovy nádraží Plzeň-Jižní předměstí (aktivita Moving Station). V závěrečném oddíle Dokumenty jsou komentovány ukázky z nově objevených rukopisů E. F. Buriana (libreto hříčky X x Y x Z aneb Procházka na ruby, věnované přátelům z Osvobozeného divadla, pravděpodobně z let 1926–1927).

Orghast 2003

Almanach příští vlny divadla