Almanach divadelní a umělecké alternativy, okraje a undergroundu, vstupní publikace nově koncipované řady. Programové otevření prostoru pro zcela novou generaci divadelních teoretiků, kritiků, autorů a tvůrců, jejichž jména je dobré si zapamatovat: David Ašenbryl, Martina Černá, David Dvořák, Jan Jiřík, Kateřina Kolářová, Karel Koula (píše o divadle bezdomovců Ježek a Čížek), Petr Mančal, Lucie Němečková (Být afročeským hercem!), Kateřina Rathouská, Denisa Václavová (poprvé u nás publikuje na téma site specific), Tomáš Vokáč, Filip Jan Zvolský ad. Jejich reflexe divadla nevedeného, nezvedeného a nezavedeného se odehrává za supervize Vladimíra Hulce, autora úvodu Proč Orghast? Součástí svazků jsou i příspěvky Lídy Engelové (Brook 2001), Zdeňka A. Tichého (Poetická doupátka – Hommage à Petr Lébl), Věry Ptáčkové (Standard aneb Člověk třetího tisíciletí), Jana Číhala (Godot konečně přišel!), interview Josefa Rauvolfa se zakladatelkou Living Theatre Judith Malinovou a dva rozhovory Vladimíra Hulce: s Reném Levínským (Chodím chlastat s Heideggerem…) a Petrem Lantou (Mám mužské tělo, ale ženskou duši); závěr patří textům – mj. poezii Vladimíra Franze a Petra Váši.

Orghast 2002

Almanach příští vlny divadla