Soubor statí divadelního režiséra a teoretika Karla Makonje. Svazek je členěn v základních oddílech „vývojově“: od analýz loutkového divadla se autor propracovává k charakteristikám aktuálnějších forem divadla figurálního a posléze objektového.
Nejzávažnější teoretické dílo českého autora na téma loutkového divadla od roku 1989, navazující na nejlepší domácí teatrologické tradice v linii Bogatyrev – Zich – Mukařovský – Honzl. Předmluvou Teoretizující režisér – režírující teoretik knize přispěl Makonjův učitel prof. Jan Císař. Tato antologie Makonjových textů se komplentárně doplňuje s jeho souběžně vydaným režisérským portrétem a pohledem na Vedené divadlo (Karel Makonj a Vedené divadlo, 2007).

Karel Makonj

Od loutky k objektu