Významný divadelní dramaturg a profesor DAMU nabízí ucelený pohled na dramaturgii, obor, který jinak neoplývá odbornou literaturou. Je to souhrn obecných poznatků a vlastních zkušeností z bohaté dramaturgické praxe, doplněný literaturou ke studiu dramaturgie. Kniha poslouží nejen zájemcům o hlubší poznání divadla, ale je to i vhodná příručka pro studenty divadelní dramaturgie a zájemce o tento obor.

Knihu (která byla vydána ve spolupráci s Výzkumným pracovištěm KALD DAMU / NAMU v Praze) otevírá úvod Pro dramaturga od filosofa a estetika Bohumila Nusky.

Miloslav Klíma

O dramaturgii