Základní dílo o divadelní komedii, jejích zákonitostech, znacích, historii, žánrech, o komických postavách a situacích, komickém jednání a herectví, ironii, parodii a mystifikaci z pera našeho prominentního teoretika a kritika a zároveň mnohaletého zkušeného dramaturga – mj. spolupracovníka Studia Ypsilon. Tato – i ve světovém kontextu průkopnická – práce otevírá jako teoretický fundament novou edici Komedie, zaměřenou právě na žánr komedie.
Výklad „narušují“ Exkursy: Shakespearovy komedie, Anatomie frašky, Eugène Ionesco: technologie absurdity, Gag v divadle, Jára da Cimrman a járadacimrmanismus ad. Knihu rámují úvod prof. Ivana Vyskočila Těším se z toho, že jsme se potkali, vlastní životopis autora, výběr z jeho bibliografie a doslov editora Ten váš Zdeněk pořád čte.

Zdeněk Hořínek

O divadelní komedii