Úvahy o umění a divadle z filosofického, uměnovědného a teologického hlediska. Autor (nar. 1951) diplomovou prací Kantovo pojetí pravdy absolvoval obory filozofie – divadelní věda na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Na téže škole prošel i interní vědeckou aspiranturou, kterou ukončil kandidátskou prací o rozhlasové hře. Působil v Čs. rozhlase jako dramaturg her pro děti a mládež a zároveň spolupracoval s redakcí čtrnáctideníku Scéna. Po listopadu 1989 se stal ředitelem Českého rozhlasu a od roku 1991 přestoupil do soukromého mediálního provozu. Na Katedře divadelní a filmové vědy FF UK přednášel teorii rozhlasu. Knižně mu dosud vyšlo: O rozhlasové hře (Panorama, 1987), Filozofie dramatu (Nakladatelství Scéna, 1991), Lábus – malý Gatsby (nakladatelství Venkow, 1994), A–Z Prague Culture Guide (Pražská scéna, 1994), Znění ticha – filozofické eseje o umění (Pražská scéna, 1994) apod. Na obálce reprodukováno dílo Maska od Čestmíra Sušky.

Jan Czech

Nostalgie umění