Pandán k publikaci Kreativní management pro divadlo aneb O divadle jinak a součást volné trilogie autora k otázkám managementu divadla (společně ještě s Malým slovníkem managementu divadla). Dokumenty realizace divadla u nás začínají v konci 18. století a od bratří Thámů vedou přes J. K. Tyla, K. H. Borovského do éry budování Národního divadla v Praze a pak především do meziválečného údobí: ke K. H. Hilarovi a představitelům české divadelní avantgardy (J. Honzl, J. Frejka, E. F. Burian) a k projevům reprezentantů studiového typu divadla (Petr Oslzlý, Peter Scherhaufer, Vlasta Gallerová – Karel Kříž ad.). Chronologicky řazené doklady dobové divadelní legislativy, vyhlášek, řádů, stanov, smluv a žádostí jsou rozhojněny o koncepční materiály, manifesty, programové stati, deklarace, apely a výzvy divadelníků, včetně dosud nepublikovaných kuriozit.

Jan Dvořák (ed.)

Management divadla – antologie textů

Čítanka k tématu realizace divadla v českých zemích