Příručka pro organizátory, producenty, manažery, kurátory, administrátory, produkční, studenty a adepty studia divadla, kultury a umění. Autor zúročuje své mnohaleté působení na Katedře produkce DAMU a nabízí výběr a výklad řady základních pojmů a termínů oboru, často vůbec poprvé u nás (hesla: Animace publika; Autor vize, autor zadání; Crossover; Divadelní design; Divadelní síť; Divadlo jako městotvorný prvek; Divadlo jako veřejná kulturní služba; Edukativní divadlo; Festival; Fundraising; Gender studies; Granty; Klaka; Klany, kliky, mafie; Komerce; Kreativní management; Kulturní kapitál; Kulturní průmysl; Kurátor; Lobby, lobbismus; Marketing v divadle; Merchandising; Multikulturalita; Multiplikace produktu; Neziskový sektor; Nový cirkus; Performing arts; Postprodukce; Producent; Programace, programování; PR; Site specific; Typologie divadla; Vícezdrojové financování ad.).
Je to souvztažná publikace k titulům téhož autora Kreativní management pro divadlo aneb O divadle jinak a čítance Management divadla – antologie textů. První pokus u nás o slovníkové zpracování témat managementu divadla, umění a kultury vznikl z přesvědčení o tvořivé až umělecké hodnotě manažerské práce.

Jan Dvořák

Malý slovník managementu divadla