Mohutný nástup zcela nového sektoru soukromopodnikatelského divadla, jakož i dynamického sektoru nezávislých neziskových divadelních subjektů v polistopadové éře u nás vytvořil paradox v nedostatečné reflexi tohoto vývoje, tohoto obratu a často návratu k bohaté historii a praxi českého divadla před rokem 1948. Kniha je první pomocí v potřebě vyrovnat se s novými poznatky managementu a nových realizačních procesů a je přednostně určena pro adepty studia managementu nebo produkce divadla i příbuzných uměleckých oborů, pro studenty těchto oborů i pro další zájemce a osoby praxe: pracovníky v kultuře a umění, producenty, podnikatele v oblasti umění, manažery, organizátory, kurátory apod.
Není to však jen know-how jak podnikat a organizovat divadlo, ale je to i dílo iniciační a vizionářské, vademecum povzbuzení: k odvaze, k vykročení, k nové cestě, k tvořivosti, k riskování, umožňující nevidět realitu jako soubor problémů, ale jako množinu příležitostí. Publikaci provází výmluvný obrazový plán (273 černobílých ilustrací) a podrobný soupis literatury. Na tuto knihu pak bezprostředně navazuje čítanka Management divadla – antologie textů a posléze i slovníček základních pojmů a termínů (Malý slovník managementu divadla) od téhož autora.

Jan Dvořák

Kreativní management pro divadlo aneb O divadle jinak