Po nedávné velké reprezentativní publikaci Kamil Lhoták a kniha vychází další rozsáhlá bilance Lhotáková díla – tentokráte grafického, které dosud unikalo komplexnímu zpracování. Zásluhou Libora Šteffka, autora i hlavního vydavatele, tak konečně máme k dispozici monumentální panorama Lhotákova grafického díla a zároveň úplný katalog této součásti jeho tvorby (autorovi se podařilo evidovat celkem 661 grafických děl umělce, včetně drobných tisků – ex libris a novoročenek). Lhotákovu grafickou tvorbu zároveň Libor Šteffek zasazuje do kontextu celkového výtvarníkova díla – malířského, ilustračního a kresebného. Úvodním textem Mapy tajemství do knihy přispěl Jan Dvořák, obálka a grafická úprava je dílem Marka Jodase.

Libor Šteffek

Kamil Lhoták – grafické dílo v kontextu ostatní tvorby