Kolektivní portrét režiséra, který – zejména ve slavném hradeckém DRAKu – učinil z českého loutkářství fenomén moderního divadla, povýšil loutkové divadlo do dimenze divadla figurálního, překonal hranice všeho druhu v sérii unikátních mezinárodních divadelních projektů, založil Mezinárodní institut figurálního divadla v Hradci Králové a transformoval a dodnes vede Katedru alternativního a loutkového divadla na pražské DAMU.
Do této jediné knižní monografie reformátora loutkového divadla, který dosáhl mezinárodního věhlasu, mj. autorsky přispěli Henryk Jurkowski, Jan Císař, Karel Makonj, Miloslav Klíma, Nina Malíková, Jiří Kubíček a Marta Ljubková. Bohatá – i barevná – fotodokumentace, soupis inscenací a resumé v angličtině, francouzštině, španělštině, němčině, ruštině a japonštině.

Miloslav Klíma, Karel Makonj a kol.

Josef Krofta – inscenační dílo