U příležitosti umělcova významného životního jubilea a jeho velké výstavy od poloviny června 2017 v Galerii hlavního města Prahy v Domě U Kamenného zvonu na pražském Staroměstském náměstí vychází kniha věnovaná nikoliv Rónovým nadále dominujícím činnostem: malířství a sochařství, ale těm, kterým dosud byla věnována pozornost jen okrajově. Je to jednak ilustrační dílo (Kafka, Saint-Exupéry, Poe, Orwell ad.), jednak jevištní působení v souborech Pražské pětky (Sklep a Mimoza), ve sdružení výtvarníků Stará parta a podnes ještě v triu Tros Sketos (společně s Alešem Najbrtem a Františkem Skálou). Novinkou v tvorbě umělce je pak přesah od sochařské tvorby k architektuře, s bohatě dokumentovaným vznikem rotundovité knihovny s mohutným skulpturálně pojatým krbem na radotínské akropoli (realizace ve spolupráci s jeho ženou – architektkou Lucií Rónovou).

Jaroslav Róna / architektura – publikace – scéna