Velká reprezentativní česko-anglická monografie našeho předního scénografa, malíře a grafika, uvedená přehledem české scénografie druhé poloviny XX. století od Věry Ptáčkové, která tímto textem upevnila kánon moderní a současné české scénografie, založený v jejím stěžejním díle Česká scénografie XX. století.
Jaroslav Malina si vydobyl místo na tomto výsluní především rozvíjením principů tzv. akční scénografie. Na Věru Ptáčkovou navazuje Vlasta Gallerová, která s umělcem spolupracovala jako dramaturgyně v základním inscenačním týmu ať již v liberecké éře (vč. studiového období v klubu Plastimat), tak i v Praze (MDP; Realistické divadlo/Labyrint) apod. Svědomitě nás uvádí do tvořivé spolupráce scénografa s plejádou nejpřednějších režisérů (Jan Schmid, Karel Kříž, Ivan Rajmont, Miloš Horanský, Ivan Balaďa, Jan Grossman, Miroslav Krobot, Miloš Hynšt, Lída Engelová, Jiří Fréhar, Jakub Korčák ad.) nebo do participací na operních inscenacích a v zahraničních realizacích.
A konečně Jiří Machalický pojednává o Malinově volné výtvarné tvorbě, kresbách, obrazech, a návrzích plakátů. Knihu provází 190 převážně barevných reprodukcí a pro tuto všestrannou náročnost byl titul realizován ve spolupráci s pražským Divadelním ústavem.
Z recenzního ohlasu: „Monografie je ukázkou perfektní práce, je to vskutku reprezentativní publikace… splácí dluh nejen jemu, ale i odbornou literaturou opomíjené české scénografii.“ (Radmila Hrdinová v deníku Právo) – „Díky pestrosti a rozmanitosti představovaných žánrů a stylů působí kniha vysloveně radostně“. (Marie Bílková v Lidových novinách) – „Obsah, dynamické, sdělné a funkční grafické zpracování monografie z ní činí reprezentativní dílo“. (Vlasta Koubská v Ateliéru) – Kniha byla zařazena do užšího výběru soutěže o Nejkrásnější českou knihu 1999 a bodovala v anketě Lidových novin Kniha roku 1999.

Vlasta Gallerová, Jiří Machalický, Věra Ptáčková

Jaroslav Malina