Portrét divadelníka, který spolu s Petrem Léblem, J. A. Pitínským a Vladimírem Morávkem profiloval náš polistopadový divadelní vývoj a přispěl k prosazení postmoderních tendencí a obrazivého divadla. Základem publikace jsou fotografické seriály Bohdana Holomíčka, doplněné textem Egona L. Tobiáše Eine magnet, soupisem inscenací Jana Nebeského a výběrem z bibliografie. U části nákladu je přiložené DVD s projekcemi fotografií a CD s výběrem hudebních čísel a „arioz“, které k inscenacím Jana Nebeského zkomponoval Martin Dohnal. Obálka a originální grafická úprava je dílem Egona L. Tobiáše.

Bohdan Holomíček, Kateřina Šavlíková, Egon L. Tobiáš

Jan Nebeský