Závěr šestidílného edičního projektu Odkaz Jana Grossmana divadelníkům, připraveného týmem prof. Miloslava Klímy z DAMU.
Během práce na šestisvazkové edici se podařilo získat nové svědectví Grossmanových současníků, kolegů a přátel (Lucie Bělohradská, Ilja Racek, Václav Mareš, Ivan M. Havel, Vladimír Justl, Viola Fischerová, Jan Přeučil, Hana Smrčková, Miroslav Krobot, Marie Málková, Zdeněk Urbánek a Ludvík Kundera), přiřazeno je několik recenzí Grossmanových inscenací ze samizdatového periodika Dialog (od Evy Stehlíkové, Vladimíra Mráčka a Jaroslava Someše) a také soubor raných Grossmanových textů z roku 1945. Základem svazku je kompletní bibliografie, sestavená Miroslavou Přikrylovou, a rejstříky ke všem 6 svazkům edičního projektu. Fotografie na obálce je od Viktora Kronbauera a ve frontispisu od Jaroslava Krejčího.

Jan Grossman VI. – Post scriptum

Doplňky – bibliografie – rejstříky