Jan Císař, Barbara Day, Jaromír Hořec, Zdeněk Hořínek, Miloslav Klíma, Eva Kröschlová, Jana Machalická, Marie Málková, Josef Nesvadba, Jana Patočková, Ladislava Petišková, Věra Ptáčková, Josef Vohryzek a mnozí další reflektují Grossmanovu osobnost a dílo ve třetí části cyklu Odkaz Jana Grossmana divadelníkům. Autorem fotografií je Vladimír Hanzl. Vydáno ve spolupráci s DAMU a agenturou Elekta.
Z recenzního ohlasu: „Různorodost pohledů odkrývající i méně známé skutečnosti Grossmanova života a díla je zvláštně vzrušující, a snad právě díky ní je knížka velmi čtivá.“ (Vítězslava Šrámková v Týdeníku Rozhlas) – „Nenápadný, ale záslužný a v současné editorské praxi ojedinělý pokus o co nejkomplexnější postižení fenoménu tvorby a myšlení výrazné intelektuální i umělecké osobnosti naší nedávné kulturní historie“. (Salon – literární příloha deníku Právo).

Jan Grossman III. – Interpretace

O jeho teorii, praxi a životě