Naše přední divadelní kritička Marie Reslová sestavila portrét významného současného divadelníka, vede s ním rozhovor a sleduje jeho dráhu od Ochotnického kroužku v Brně, přes Kabinet múz, HaDivadlo, Husu na provázku, Dejvické divadlo, Městské divadlo ve Zlíně, Divadlo Na zábradlí k Národnímu divadlu v Praze. Doplněno řadou textů dalších kritiků a uměleckých souputníků (Ondřej Černý, Jan Dvořák, Zdeněk Hořínek, Hubert Krejčí, Petr Lébl, Eva Petláková, J. A. Pitínský a Egon Tobiáš). Tři archy fotodokumentace na křídovém papíře a v závěru publikace soupisy textů a inscenací a bibliografie.

Marie Reslová a kol.

J. A. Pitínský

Od Ameriky k Daliborovi