(Vyšlo ve spolupráci s Ústavem divadelnej a filmovej vedy SAV v Bratislavě)
Eseje o dramaturgii od významného současného divadelního a rozhlasového autora, dramaturga (šéfdramaturg pražského Divadla na Vinohradech) a vysokoškolského pedagoga.

Jan Vedral

Horizont události

Dramaturgie řádu, postdramaturgie chaosu