Na náš letitý teatrologický úhor, jímž bylo poznání moderního francouzského divadla, se vydal divadelní historik a teoretik Jan Hyvnar. Navázal tak po více jak 60 letech na stať Francouzská divadelní avantgarda od Jindřicha Honzla a na několik rozběhů šedesátých let. U tématu akcentuje jevy a osobnosti, které měly význam pro divadelní scénu u nás a pro náš vývoj. Je to první ucelený pohled na francouzskou divadelní modernu (naturalismus, symbolismus, Alfred Jarry), avantgardu a její čelné osobnosti (Kartel čtyř režisérů: Jouvet, Dullin, Baty a Pitoëff; dále Apollinaire, futurismus, dadaismus, surrealismus apod.). Přirozené finále knihy pak představuje Artaud a jeho divadlo krutosti.
Knihu vítají také odborníci: „První závažný krok k hlubšímu poznání moderního francouzského divadla, které u nás stále zůstává ve stínu divadla ruského a německého.“ (Zdeněk Hořínek v Lidových novinách) – „Jde o počin velmi záslužný, protože prací se dostává pozornosti jednomu z význačných ohnisek vývoje moderního světového divadelnictví, o kterém jsme neměli žádnou sumarizující příručku“. (Eva Šormová v Divadelních novinách)

Jan Hyvnar

Francouzská divadelní reforma

Od Antoina k Artaudovi