Druhý svazek o životě díle Petra Lébla, „svatého mučedníka umění“ (Kurt Vonnegut), „prokletého básníka moderního divadla, či múzického režiséra, jakého od časů posedlého Alfréda Radoka v Čechách nebylo… (Milan Lukeš), který nás nečekaně 12. 12. 1999 opustil. Přístupem a strukturou navazuje na první svazek Fenomén Lébl aneb Nikdy nevíš, kdy zas budeš amatér z roku 1996, po jehož 1300 výtiscích se jen zaprášilo, který byl též připravený svědomitou průvodkyní umělce Vlastou Smolákovou.
Kniha na základě bohaté dokumentace zachycuje Léblův fantasmagorický režijní karneval let 1995–1999, od Cabaretu po Strýčka Váňu, a ve svébytné autorské koláži, v níž je citováno přes 80 autorů, mozaikovitě dokresluje divadelníkův portrét. Je to více než monitoring textů nebo digest z dokumentace, je to svébytná autorská koláž, autorská hra, (sou)hra faktů, montáž jako tvůrčí gesto, naprosto nová síla celku. Grafická úprava, vč. obálky, je dílem režisérova spolupracovníka Egona L. Tobiáše. Léblovskou kroniku uzavírá úplný soupis jeho inscenačního díla (celkem 40 režií) a výběr z knižní bibliografie. Vydáno ve spolupráci s Divadelním ústavem.

Vlasta Smoláková

Fenomén Lébl 2

aneb Dobře se spolu bavit – s Pánembohem!