Dosud nejrozsáhlejší svazek edice Režie, knižní galerie současné české režie, přináší režisérský profil „největší básnířky českého divadla“ (Petr Oslzlý) a „nejvýznamnější české pokračovatelky divadelního programu lyrického, poetického divadla“ – jak Evu Tálskou charakterizoval profesor Bořivoj Srba, znalec díla E. F. Buriana a od dob studia na JAMU patron Evy Tálské. Ta celý svůj umělecký život spojila s brněnským souborem Husa na provázku a je zároveň poslední žijící osobností z proslulé trojice režisérů Zdeněk Pospíšil – Peter Scherhaufer – Eva Tálská, kteří na sklonku 60. let v Brně toto divadlo zakládali.
V knize se setkáváme se souborem původních textů Petra Oslzlého, Vladimíra Hulce, Borise Myslivečka, Miloše Štědroně, Jany Zbořilové, Vladimíra Mikeše, Davida Drozda a mnoha dalších autorů i dílčích příspěvků od V. Hausera, A. Goldflama, E. Stehlíkové, dokonce ještě od Miloše Hynšta, Ludvíka Kundery nebo Ladislava Lakomého. Eva Tálská sama pak poskytla prostřednictvím mateřské scény k publikaci konvolut svých autorských textů, včetně textů pracovního a interního charakteru, soubor dosud takto v úplnosti nikde nedostupný. Součástí publikace je bohatý ilustrační materiál a také soupisy inscenací a bibliografie. Nad knihou převzal osobní záštitu primátor Brna Roman Onderka a publikaci podpořily statutární město Brno a Ministerstvo kultury ČR.

Kateřina Fojtíková, Barbara Vrbová, Petr Oslzlý a kol.

Eva Tálská

aneb Se mnou smrt a kůň