Po mimořádném ohlasu Hořínkovy knihy O divadelní komedii vychází další svazek z díla našeho prominentního divadelního teoretika a kritika – výbor z jeho nejzávažnějších studií a esejů se zaměřením na filozofické a teologické aspekty divadla a dramatu. „Duchovní rozměr divadla je deklarace centrální skutečnosti, která přesahuje všechny konkrétní danosti divadelního představení, existuje, dá se v ní věřit, vkládat do ní naděje“ – konstatuje v doslovu Jan Czech a uzavírá: „Je to skutečná vertikální hodnota v době horizontálního knižního škváru…, je to donquijotský rukopis vskutku nezávislého divadelního badatele, který se vydal v dnešním postmoderním zmatku na cestu vzhůru…“
A recenzenti Literárních novin – Roman Sikora a Libor Vodička – doplňují: „Jde jen zdánlivě o pouhou sbírku kritik a esejů publikovaných v průběhu posledních let. Tvoří skutečný celek, jenž prohlubuje pohled na postmoderní divadlo zdůrazněním jeho obsahu, smyslu a etiky. Autor – jako patrně první – objevuje, že černá tůň současného divadla není jen zobrazením křečovitého šklebu tance smrti, neboť je v něm možné zahlédnout i nebe.“

Zdeněk Hořínek

Duchovní dimenze divadla

aneb Vertikální přesahy