Výběr z nejzásadnějších statí Věry Ptáčkové, nejsvědomitější a nejvášnivější průvodkyně české scénografie od počátku 60. let po dnešek, který je členěn na tematizované oddíly: K dějinám scénografie; Josef Svoboda; Osobnosti šedesátých let; Akční scénografie; Projekty (Cesty, Rozrazil, Mir Caravane); Divadlo na konci světa (úvahy k pochopení dnešní „deprese“ – o Robertu Wilsonovi, Tadeuszi Kantorovi, Petru Léblovi ad.), tedy s potenciálem rekombinace, nové souhry poznatků a hodnocení. 
Bibliografie obsahuje mj. i dosud u nás nepublikovaný obsah ediční řady Scénografie, kde Věra Páčková v letech 1963–1990 (nejprve společně s V. Jindrou; v závěru zase s H. Albertovou či J. Pleskačovou) sestavila celkem 58 (!) monotematických svazků výběru ze zahraničních textů k jednotlivým tématům scénografie.

Věra Ptáčková

Divadlo na konci světa

Stati o scénografii