Sborník prací účastníků doktorandského studia Katedry alternativního a loutkového divadla DAMU v Praze, uvedený předmluvou prof. Miloslava Klímy. Autorsky se prezentují Michal Hába, Marianna Stránská, Apolena Vanišová, Petra Tejnorová, Petr Prokop, David Mírek, Marek Turošík, Jakub Maksymov a mnozí další; poslední blok textů je věnován Karlu Makonjovi. Vydáno ve spolupráci s Výzkumným pracovištěm KALD DAMU / NAMU v Praze.

Miloslav Klíma a kol.

Divadlo a interakce XI.