Sborník textů frekventantů doktorandského studia na Katedře alternativního a loutkového divadla DAMU (mj. jsou zastoupeni Ivo Kristián Kubák, Michal Hába, Marianna Stránská, Zuzana Vojtíšková, Johana Vaňousová a Marek Turošík), úvodní příspěvky jsou od Miloslava Klímy a Jiřího Havelky. Vydáno ve spolupráci s Výzkumným pracovištěm KALD DAMU v Praze.

Miloslav Klíma a kol.

Divadlo a interakce X.

Modré stránky podruhé